HR-DAZG-803 Društvo za podizanje spomenika kralju Tomislavu

utorak, 4. studeni 2008 10:36

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-803

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1925./1942.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvana su odobrena pravila iz 1928., građevna dozvola i nacrti iz 1939. i 1940., ugovor o lijevanju spomenika iz 1931. te račun za izradu postolja iz 1940. U seriji Dokumentacija o podizanju muzeja sačuvana je prepiska o otkupu zbirke oružja u rasponu od 1938.-1940.

SERIJE U FONDU:

1. Dokumentacija o podizanju spomenika, 1931./1942.

2. Dokumentacija o podizanju muzeja, 1938. – 1940.

3. Dopisi, 1925. – 1940., 1 kut.

4. Tiskovine, 1926./1942.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Uvidom u arhivsko gradivo fonda i uz dopunske izvore moguće je djelomično pratiti rad na podizanju spomenika kralju Tomislavu u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo za podizanje spomenika kralju Tomislavu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1925. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1925. sa svrhom podizanja spomenika prvom hrvatskom kralju Tomislavu i Hrvatskog milenijskog muzeja u Zagrebu. Izrada spomenika bila je povjerena kiparu Robertu Frangešu-Mihanoviću. On je 1930. napravio sadreni model, 1933./34. spomenik je saliven u bronci, a postolje za spomenik napravljeno je 1940. i ratnih godina postavljeno na prostor ispred Željezničkog kolodvora. Spomenik je bio postavljen 1947. ali bez Frangeševih reljefa na postolju i bez grba, što je bilo ispravljeno 1991.

Ideja podizanja Hrvatskog milenijskog muzeja nije bila ostvarena.

Društvo je ukinuto 1945.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 13:16