HR-DAZG-804 Društvo za poljepšavanje grada Zagreba

utorak, 4. studeni 2008 11:16

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-804

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1929./1941.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Iz 1929. sačuvana je pozivnica za osnivačku skupštinu i prijava Redarstvenom ravnateljstvu za održavanje glavne skupštine. Sačuvana je necjelovito dokumentacija u svezi s prijedlogom Društva za  uređenje Zagreba u rasponu od 1935.-1940. i korespondencija predsjednika Društva dr. Milana Dečaka u rasponu od 1932.-1938.

SERIJE U FONDU:

1. Dokumentacija o utemeljenju, 1929.

2. Tematski spisi, 1932./1940., 1 kut.

3. Tiskovine, 1929./1941.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje aktivnog sudjelovanja stručnjaka i javnih djelatnika u iznalaženju najboljih rješenja na uređenju grada Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI 

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo za poljepšavanje grada Zagreba

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1929. - 1941.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je bilo utemeljeno 1929., a prestalo je raditi 1941. Svrha mu je bila okupiti poznate javne djelatnike i stručnjake i poraditi na poljepšavanju i unapređenju Zagreba tako da se sačuvaju sve umjetničke i kulturno-povijesne znamenitosti grada.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:58