HR-DAZG-805 Društvo za unapređenje Karlobaga u Zagrebu

utorak, 4. studeni 2008 11:20

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-805

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1930./1933.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave od 1930.-1932., a iz 1933. samo prilozi za sjednicu; nepotvrđena pravila iz 1930., dokumentacija o članstvu iz 1930.-1932., dopisi središnjice Društva s povjereništvima od 1930.-1933. i računska dokumentacija iz 1930.-1931.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1930. – 1932., 1 kut.

2. Pravila, 1930., 1 kom.

3. Članstvo, 1930. – 1932.

4. Dopisi, 1930. – 1933.

5. Računska dokumentacija, 1930. – 1931.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Može se proučavati rad zavičajnog društva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Društvo za unapređenje Karlobaga u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1930. - 1933.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo su 1930. utemeljili Zagrepčani podrijetlom iz Karlobaga sa svrhom pomoći na unapređenju Karlobaga u ekonomskom, društvenom, kulturnom i turističkom pogledu. Društvo je imalo podružnice na Sušaku, Beogradu i u Karlobagu. Prestalo je s radom 1933.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 14:0