HR-DAZG-810 Planinarsko društvo "Prigorac" kotara Zagreb

utorak, 4. studeni 2008 11:6

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-810

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1947. - 1949.] 1950. - 1952. [1953.]

KOLIČINA GRADIVA: 4 knj., 1 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1950.-1952., nepotvrđena pravila iz 1950., dokumentacija o članstvu iz 1950.-1952., dokumentacija o nekretninama (zemljište i dvorac u Vugrovcu) u rasponu od 1947.-1952., dokumentacija o likvidaciji Društva u rasponu od 1952.-1953. i računska dokumentacija u rasponu od 1950.-1952.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1950. – 1952.

2. Pravila, 1950., 1 kom.

3. Članstvo, 1950. – 1952., 1 knj.

4. Dokumentacija o nekretninama, 1947. – 1952.

5. Dokumentacija o likvidaciji, 1952. – 1953.

6. Opći spisi, 1950. – 1952., 1 knj., 1 kut.

7. Računska dokumentacija, 1951. – 1952., 2 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva, može se proučavati posljeratni pokušaj obnove društvenog života u novim političkim uvjetima.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Planinarsko društvo "Prigorac" kotara Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1950. – 1952.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Planinarsko društvo Narodnog odbora kotara Zagreb, 1950. -

Planinarsko društvo kotara Zagreb, 1950. -

Planinarsko društvo "Prigorac" kotara Zagreb, 1951. - 1952.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1950., a likvidirano 1952. Djelovalo je na području kotara Zagreb, a svrha mu je bila promicanje planinarstva i skijanja. Društvo je od NOK-a Zagreb dobilo na korištenje zemljište i dvorac u Vugrovcu (vlasništvo Zagrebačke nadbiskupije), gdje je bio uređen planinarski dom.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 388.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:29