HR-DAZG-811 Sokolsko društvo Velika Gorica

utorak, 4. studeni 2008 11:5

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-811

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1930./1933.

KOLIČINA GRADIVA: 2 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1930.-1933., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1931.-1933., opći spisi u rasponu od 1931.-1933., u seriji Tematski spisi sačuvani su dopisi seoskim župama u rasponu od 1930.-1933., karta teritorijalne podjele Jugoslavenskog sokola na župe iz 1932. i statistika iz 1931.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1930. – 1933.

2. Članstvo, 1930. – 1931.

3. Opći spisi, 1931. – 1933., 1 kut.

4. Tematski spisi, 1930. – 1933., 1 kut.

5. Statistika, 1931

6. Tiskovine, 1931. – 1933.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Može se pratiti jedna faza povijesti sokolstva u novim političkim uvjetima na području Velike Gorice.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Sokolsko društvo Velika Gorica

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1930. – 1933.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

U sklopu Jugoslavenskog sokolskog saveza utemeljeno je 1930. Sokolsko društvo Velika Gorica. Bilo je član Sokolske župe Zagreb. Unutar Sokolskog društva Velika Gorica bile su organizirane seoske čete. Društvo je preuzelo Sokolanu, vježbačke sprave i ostali inventar od ukinutog Hrvatskog sokola.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 388.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Bučar, Franjo: Povijest Hrvatskog sokola - Matica u Zagrebu, 1847. - 1885. Zagreb, 1925.

Hrvatski sokol.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:34