HR-DAZG-812 Građansko streljačko društvo u Zagrebu

utorak, 4. studeni 2008 11:2

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-812

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1826./1912.

KOLIČINA GRADIVA: 5 knj., 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvana je jedna knjiga popisa članova tijela uprave Društva, počasnih i podupirajućih članova te utemeljitelja u rasponu od 1904.-1905., dvije knjige popisa članova, dopisi od 1845.-1860. na njemačkom, a od 1902.-1904. na hrvatskom jeziku, jedna knjiga primitaka i izdataka Društva iz 1890.-1905. i jedna knjiga primitaka i izdataka Streljane iz 1900.-1903. Od tiskovina sačuvane su necjelovito pozivnice za gostovanja na streljačkim svečanostima od 1826. do 1911. pisane goticom na njemačkom jeziku, a za 1912. latinicom na hrvatskom jeziku.

SERIJE U FONDU:

1. Članstvo, 1904. – 1905., 3 knj.

2. Dopisi, 1845./1905., 1 kut.

3. Računska dokumentacija, 1900. – 1905., 2 knj.

4. Tiskovine, 1826./1912.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Iako je gradivo sačuvano krajnje fragmentarno, uz dopunske izvore može poslužiti za proučavanje društvenog života i okupljanja građanstva Zagreba u 19. stoljeću.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, njemački

PISMO U GRADIVU: latinica, gotica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Građansko streljačko društvo u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1786. – 1914.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1786., a prestalo je postojati 1914. Godine 1838. na Tuškancu je sagrađena Streljana koja je bila športski centar Zagreba, a njezine prostorije su služile za kulturne priredbe i društvena okupljanja građanstva, a također su bile mjesto okupljanja stranačko-političkih događanja. Društvo je okupljalo dosta pristaša Hrvatskog narodnog preporoda.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 388.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:35