HR-DAZG-813 Hrvatsko lovačko društvo "Šljuka"

utorak, 4. studeni 2008 11:1

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-813

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1937./1945.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj., 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici glavnih skupština i sastanaka upravnog odbora u rasponu od 1937.-1945. te jedna knjiga kazala članova Društva u rasponu od 1937.-1941.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1937. – 1945., 1 kut.

2. Članstvo, 1937. – 1941., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje lovstva na zagrebačkom području sredinom 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko lovačko društvo "Šljuka"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1937. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1937., prestalo je raditi 1945. Svrha mu je bila okupljati zagrebačke lovce i promicati lovstvo.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 388.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:35