HR-DAZG-814 Savez gradova Kraljevine Jugoslavije

utorak, 4. studeni 2008 11:39

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-814

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1921. - 1926.] 1927. - 1939.

KOLIČINA GRADIVA: 22 knj., 34 kut. (5,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U seriji Predspisi sačuvani su spisi GPZ-a u svezi s inicijativom za osnivanjem Saveza u rasponu od 1921. do 1927. Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1928. do 1939., potvrđena pravila iz 1927., 1932. i 1936., jedna knjiga članstva iz 1932., opći spisi u rasponu od 1927. do 1939., statistički pregledi gradova članica Saveza od 1931. do 1938. i računska dokumentacija od 1929. do 1939.

SERIJE U FONDU:

1. Predspisi, 1921. – 1927., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1928. – 1939., 1 knj., 8 kut.

3. Pravila, 1927./1936., 3 kom.

4. Članstvo, 1932., 2 knj.

5. Opći spisi, 1927. – 1939., 18 knj., 24 kut.

6. Statistika, 1931. – 1938.

7. Računska dokumentacija, 1929. – 1939., 1 knj., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 2

Može se proučavati pokušaj zaštite i proširenja samouprave gradskih općina u svjetlu donošenja Zakona o uređenju gradova i općina i njegove posljedice za gradove bivše Habsburške Monarhije.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Savez gradova Kraljevine Jugoslavije

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb, Beograd

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1927. - 1938., 1939. – 1941.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Savez gradova Kraljevine SHS, 1927. – 1930.

Savez gradova Kraljevine Jugoslavije, 1930. – 1941.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Iako je već od 1921. postojala inicijativa Gradskog poglavarstva Zagreb za njegovim osnivanjem, Savez je utemeljen tek 1927. Svrha mu je bila zaštita samouprave gradskih općina, podupiranje njihovog rada i svekolikog razvoja, usavršavanje gradskih institucija i rada gradskih administracija, pružanje međusobne pomoći i posredovanje između pojedinih članica Saveza te između njih i državne uprave. Djelovao je na cijelom području tadašnje države. Od utemeljenja do 1938. sjedište mu je bilo u Zagrebu, a od 1939. u Beogradu. Stvaranjem Banovine Hrvatske gradovi s njezinog područja tražili su preustroj Saveza i osnivanje samostalnog Saveza gradova Banovine Hrvatske.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 388.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Savremena opština.

Gradska općina.

(Z.H.)

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:59