HR-DAZG-815 Srednjoškolsko igralište u Zagrebu

utorak, 4. studeni 2008 10:59

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-815

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1935./1948.

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj., 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži dnevnik, pravilnik o upravi igrališta te računsku dokumentaciju.

SERIJE U FONDU:

1. Dnevnik, 1935. – 1940., 1 knj.

2. Knjiga blagajne, 1 knj. 

3. Pravilnik o radu, računski prilozi i ostala dokumentacija, 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 4

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Srednjoškolsko igralište u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1935. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA: -

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 1000.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 388.

(V.D.)  

Ažurirano ponedjeljak, 13. veljača 2023 13:39