I.1. Strukovna i staleška

Od strukovnih i staleških društava najbrojniji su fondovi nastali radom gradečkih, kaptolskih i zajedničkih cehova osnovanih uglavnom u 17. i 18. stoljeću. Najstariji su cehovi: Gradečki ceh krojača osnovan 1447., Gradečki ceh krznara, sedlara i urara osnovan 1466. i Gradečki ceh postolara osnovan 1466., a najmlađi su cehovi Zajednički ceh opančara, osnovan 1844. i Zajednički ceh kožara i štavilaca, osnovan 1846. Najstarije arhivsko gradivo nastalo radom cehova je gradivo Gradečkog ceha zlatara iz 1519., Gradečkog ceha krznara, sedlara i urara iz 1590. i Gradečkog ceha mesara iz 1567. Od ostalih strukovnih društava, udruga i udruženja čije je gradivo pohranjeno u Državnom arhivu u Zagrebu najstarija su: Prvo hrvatsko zagrebačko obrtničko i radničko društvo osnovano 1873., Hrvatski pjevački savez osnovan 1875., Prvo hrvatsko društvo podvornika javnih oblasti i zavoda u Zagrebu osnovano 1891. i Hrvatsko pčelarsko društvo osnovano 1896. Od navedenih ostalih strukovnih društava potječe ujedno i najstarije sačuvano arhivsko gradivo iz godina u kojima su bila i osnovana. (Z.H.)