I.5. Športska

Najstarija su umjetnička društva u Državnom arhivu u Zagrebu: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" osnovano 1862. (najstarije sačuvano gradivo iz godine osnutka), Hrvatsko seljačko pjevačko društvo "Sljeme" u Šestinama osnovano 1896. (najstarije gradivo iz 1906.), i Hrvatsko pjevačko društvo "Lisinski" čije najstarije arNajstarije športsko društvo pohranjeno Državnom arhivu u Zagrebu je Građansko streljačko društvo u Zagrebu osnovano 1786., a najstarije je arhivsko gradivo iz 1826. (Z.H.)