I.8. Ostalo

U Državnom arhivu u Zagrebu pohranjen je znatan broj arhivskih fondova pogrebnih i zavičajnih društava. Od pogrebnih su najstarija: Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe osnovano 1835., a najstarije arhivsko gradivo potječe iz 1834. i Željezničarska posmrtna pripomoćna udruga Sv. Roka osnovana 1902. s najstarijim gradivom iz 1905. Od zavičajnih društava, najstarija su: Društvo za poljepšavanje grada Zagreba osnovano 1929., Društvo za unapređenje Karlobaga osnovano 1930. i Društvo Zagrebčana osnovano 1931. Godine osnutka tih društava ujedno su i godine iz kojih je i najstarije arhivsko gradivo nastalo njihovim radom, a pohranjeno u Državnom arhivu u Zagrebu. (Z.H.)