ostalo

Elementi opisa fondova i zbirki

Vodič je nastao pomoću interne arhivske računalne aplikacije FIZZ koja omogućuje višerazinski i standardizirani opis arhivskih fondova i zbirki te pretraživanje i ispis podataka o njima. Podaci izneseni u Vodiču su rezultat višegodišnjeg rada na sređivanju, obradi i opisu arhivskoga gradiva nekoliko generacija arhivista i arhivskih tehničara. Svi su oni svojim nastojanjem da izrade što jasnija i preglednija obavijesna pomagala doprinijeli uspostavljanju intelektualnog nadzora nad gradivom i učinili ga dostupnim.

Fondovi i zbirke prikazani u Vodiču opisani su s ukupno sedamnaest elemenata opisa usklađenih s Općom međunarodnom normom za opis arhivskoga gradiva ISAD (G). To su sljedeći elementi, grupirani u nekoliko područja opisa:

Klasifikacija arhivskih fondova i zbirki Republike