Područje identifikacije

srijeda, 5. studeni 2008 23:53

Naziv fonda ili zbirke

Naziv arhivskoga fonda je posljednji naziv stvaratelja fonda. Ako je fond poznatiji pod nekim ranijim nazivom, navodi se taj naziv.

primjer: POGLAVARSTVO SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA ZAGREBA

sudbeni stol u zagrebu (okružni sud)

POGLAVARSTVO VOJNOG KOMUNITETA IVANIĆ

specijalna osnovna škola krajiška ulica

bolnica MILOSRDNIH SESTARA U ZAGREBU

trgovinska komora u zagrebu

općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda hrvatske trešnjevka

gradečki ceh krojačA

Za osobne fondove u nazivu je uporabljeno prezime i ime stvaratelja gradiva, a za obiteljske fondove samo prezime obitelji.

primjer: delić stjepan

obitelj arbanas

Zbirke imaju nazive prema temi, prema vrsti gradiva koje sadrže ili prema svome sakupljaču, odnosno stvaratelju.

primjer: zbirka zagrebačka theatralia

kartografska zbirka

zbirka ulčnik Ivan

 

Signatura fonda ili zbirke

Identifikacijska oznaka, odnosno signatura fonda ili zbirke sastoji se od oznake zemlje prema posljednjoj verziji ISO 3166, oznake Državnog arhiva u Zagrebu sukladno nacionalnoj normi za označavanje arhiva i matičnog broja fonda ili zbirke u Državnom arhivu u Zagrebu.

primjer: HR-DAZG-1

Signatura fonda ili zbirke dopunjena je oznakom vrste gradiva, odnosno klasifikacijom fonda ili zbirke, izraženom u zaglavlju i na margini stranice Vodiča uz pripadajući naziv fonda ili zbirke.

primjer: I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

I.1. Strukovna i staleška

I.1.1.

cehovi

Gradečki cehovi

 

Vremenski raspon gradiva

Vremenski raspon gradiva sadrži prvu i posljednju godinu nastanka gradiva u vrijeme djelovanja stvaratelja tog gradiva. Ako je gradivo u cjelini nepotpuno sačuvano, to se označava kosom crtom.

Vrijeme nastanka gradiva može se razlikovati od vremena djelovanja stvaratelja. U tom se slučaju predspisi, odnosno poslijespisi stavljaju u uglate zagrade. Kada nedostaju pojedina godišta u okviru raspona gradiva ("vremenska praznina"), granična se godišta odvajaju zarezom.

primjer: 1955. – 1962.

1258./1850. [1851./1864.]

1844. - 1848., 1888./1951.

 

Količina gradiva

Podaci o količini gradiva izraženi su arapskim brojevima, tehničkim jedinicama (knj. – knjiga, kut. – kutija, kom. – komad, sv. – svezak, svež. – svežanj, fasc. – fascikl, omot, mapa) i dužnim metrima (d/m).

Najmanja količina gradiva izražena u dužnim metrima je 0,1 d/m (širina jedne arhivske kutije).

primjer: 787 knj., 1049 kut. (190,5 d/m)

20 knj., 8 kut., 2 fasc. (1,8 d/m)

56 kom.

 

 

Ažurirano ponedjeljak, 10. studeni 2008 23:8