Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

četvrtak, 6. studeni 2008 0:28

Jezik u gradivu

Naveden je jezik sadržan u gradivu. Ukoliko ima više jezika, navodi se svaki posebno.

primjer:hrvatski, njemački

latinski, njemački, hrvatski, mađarski, talijanski

 

Pismo u gradivu

Navedeno je pismo sadržano u gradivu. Ukoliko ima više pisama, navodi se svako posebno.

primjer: latinica (karolina, gotica, humanistika)

latinica, ćirilica

 

Arhivistička obavijesna pomagala

Obavijesna pomagala pružaju podatke o kontekstu i sadržaju fonda ili zbirke i tako omogućuju uporabu arhivskoga gradiva. Razlikuju se prema razini i intenzitetu opisa: pregledi arhivskih fondova i zbirki, arhivski vodiči, inventari, regesta, popisi, kazala i drugo.

Prema čl. 22. Pravilnika o evidencijama u arhivima, arhivski inventar/našastar je opis arhivskih jedinica jednoga fonda ili zbirke koji omogućuje pretraživanje, pronalaženje i razumijevanje sadržaja i konteksta arhivskih jedinica unutar fonda te pronalaženje pripadajućih tehničkih jedinica. Arhivski inventar može biti sumarni ili analitički.

Sumarni arhivski inventar (SI) sadržava opis arhivskih jedinica razine podserije i viših razina i popis tehničkih jedinica koje pripadaju pojedinim arhivskim jedinicama najniže opisane razine.

Analitički arhivski inventar (AI) sadržava opis arhivskih jedinica na razini predmeta i jedinica viših razina, a može sadržavati i opis pojedinačnih dokumenata i popis pripadajućih tehničkih jedinica.

Regest (R) opisuje pojedinačni dokument s naznakom vremena i mjesta nastanka, sadržaj te vanjske karakteristike dokumenta.

Arhivski popis (AP) i privremeni (primopredajni) popis (PrP), bez obzira na razinu opisa, obvezno sadržava signaturu, naziv odnosno sadržaj, vrijeme nastanka i količinu popisne jedinice.

 

 

Ažurirano ponedjeljak, 10. studeni 2008 22:59