Predgovor

srijeda, 5. studeni 2008 23:21

Arhivsko gradivo je svaka pisana obavijest o nekom događaju, koju je stvorila pravna ili fizička osoba u obavljanju svoje djelatnosti, a od trajnog je značaja za kulturu, povijest i druge znanosti.

Čuvanje i zaštita pisane baštine u Hrvata ima gotovo tisućljetnu tradiciju. U početku se dokumentacija čuvala zbog osobnih potreba u svrhu dokazivanja stečenih prava i povlastica. Postupno se razvijala svijest o značaju pisanog svjedočanstva kao povijesnog izvora te je arhivsko gradivo proglašeno spomeničkom baštinom, koje je unikatno svjedočanstvo o razvitku društva.

Dva su razdoblja značajna u povijesnom razvitku zaštite arhivskog gradiva. U početku su se značajniji dokumenti čuvali u riznicama, zajedno s ostalim dragocjenostima. Taj oblik zaštite poznat je u cijeloj srednjovjekovnoj Europi i naziva se "rizničkim čuvanjem arhivskog gradiva".S razvojem kancelarijskog poslovanja, naročito u priobalnoj Hrvatskoj, već od 13. stoljeća spisi se čuvaju u pismohranama i kancelarijama i taj oblik nazivamo "kancelarijsko čuvanje arhivskog gradiva".

Arhivi su ustanove koje evidentiraju, prikupljaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju i zaštićuju arhivsko gradivo bez obzira na to gdje se ono nalazi, na kojem je nositelju informacija ili tko ga je načinio.

U državnim arhivskim ustanovama, pa tako i u Državnom arhivu u Zagrebu, najzastupljenije je arhivsko gradivo značajno za povijesni razvoj institucija uprave i javne vlasti, odnosno, gradivo značajno za povijesni razvoj regije, grada ili pojedinih pravnih subjekata. Pri tome se najčešće misli na razvoj tijela uprave, društvenih i socijalnih službi, na razvoj obrazovanja, gospodarstva, kulture i drugih dijelova javnog i privatnog sektora. Arhivi su nepresušno vrelo informacija kako za znanstvena istraživanja, tako i za običnog građanina koji rješava svoja životna pitanja. Arhivi prate i dokumentiraju sve segmente života, a istraživanje njihovog fundusa doprinos je razvoju povijesne znanosti u cjelini. (D.R.)

Ažurirano ponedjeljak, 10. studeni 2008 22:41