L. Zbirke izvornoga arhivskoga gradiva

U Državnom arhivu u Zagrebu pohranjeno je ukupno 18 arhivskih zbirki koje prema hrvatskom arhivističkom klasifikacijskom sustavu pripadaju klasi L. Zbirke sadrže izvorno arhivsko gradivo nastalo u razdoblju od 16. do 20. stoljeća, a većina njih (13) nastala je u Državnom arhivu u Zagrebu izdvajanjem i grupiranjem gradiva prema vrsti (isprave, matične knjige, karte, planovi i nacrti, rukopisi, tiskovine, memorandumi) ili prema temi, odnosno sadržaju, a četiri su zbirke rezultat sakupljačke aktivnosti pojedinih osoba. (B.M.)

L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva

Skupina L.1. sadrži devet zbirki pojedinih vrsta arhivskoga gradiva čiji je stvaratelj Državni arhiv u Zagrebu. To su: Zbirka isprava (grbovnice, diobene isprave, fasije i druge isprave), Zbirka matičnih knjiga (matične knjige i parice katolika, grkokatolika, Židova, evangelista i drugih), Kartografska zbirka, Zbirka planova i nacrta grada Zagreba (urbanistički planovi i studije o prostornom uređenju Zagreba i okolice), Zbirka rukopisa (studije i rasprave iz područja povijesti, arhitekture i filozofije), Zbirka fotografija, Zbirka tiskovina, Zbirka arhivalija i Zbirka memoranduma. (B.M.)

L.2. Tematske zbirke

Skupina L.2. sadrži jednu zbirku nastalu djelovanjem pripadnika Dobrovoljačkog korpusa u Odesi, odnosno disidentskog pokreta među hrvatskim, slovenskim i srpskim dobrovoljcima u Rusiji tijekom 1. svjetskog rata i četiri zbirke čiji je stvaratelj Državni arhiv u Zagrebu: Zagrebačka Theatralia (zbirka tiskovina u svezi s koncertima, kazališnim i drugim predstavama), Zbirka fragmenata gradiva javne uprave do 1945., zbirka Urbarialia (sadrži urbare, gorne listove i drugu dokumentaciju koja svjedoči o feudalnoj ekonomici na području Vukovog Sela, Pokupskog, Gubaševa, Rakitja, Bistre i drugih posjeda) te Zbirka građevne dokumentacije Poglavarstva grada Zagreba, u kojoj, osim građevne dokumentacije za objekte izgrađene na području grada Zagreba i okolice, nalazimo i vrijedne nacrte secesijskih građevina i projektnu dokumentaciju istaknutih hrvatskih arhitekata (Bauera, Bollea, Kovačića, Planića, Iblera i drugih). (B.M.)

L.3. Zbirke pojedinih sakupljača

U skupini L.3. nalazi se zbirka koju je sakupio književni povjesničar i prevoditelj Slavko Ježić, zbirka povjesničara Petra Karlića, zbirka bivšeg travničkog velikog župana Alfreda Makanca i zbirka Ivana Ulčnika, službenika zagrebačkog Gradskog poglavarstva i osnivača Društva Zagrepčana. U ovoj se skupini nalazi i zbirka gradiva tvornica Chromos koje je sakupio dipl. ing. Dražen Horvat. Svojim opsegom i značajem naročito se ističu Makančeva i Ulčnikova zbirka. (B.M., K.H.)