I. Društva, udruge, udruženja

Za proučavanje i razvoj društvenog organiziranja građanskog društva važnu ulogu ima vrlo fragmentarno sačuvano arhivsko gradivo fondova gradečkih i kaptolskih cehova u razdoblju od 16. stoljeća do njihova ukidanja 1872. te arhivsko gradivo fondova društava, udruženja i udruga 19. i 20. stoljeća. U Državnom arhivu u Zagrebu pohranjen je relativno velik broj fondova nastalih radom društava, udruga i udruženja razvrstanih u skladu s važećom klasifikacijom fondova i zbirki RH. Najzastupljeniji su fondovi strukovnih i staleških društava, zatim dobrotvornih, u koje su svrstana i pripomoćna društva, i umjetničkih društava pa pogrebnih, zavičajnih i športskih, a najmanje su zastupljeni fondovi kulturno-prosvjetnih društava. (Z.H.)

I.1. Strukovna i staleška

Od strukovnih i staleških društava najbrojniji su fondovi nastali radom gradečkih, kaptolskih i zajedničkih cehova osnovanih uglavnom u 17. i 18. stoljeću. Najstariji su cehovi: Gradečki ceh krojača osnovan 1447., Gradečki ceh krznara, sedlara i urara osnovan 1466. i Gradečki ceh postolara osnovan 1466., a najmlađi su cehovi Zajednički ceh opančara, osnovan 1844. i Zajednički ceh kožara i štavilaca, osnovan 1846. Najstarije arhivsko gradivo nastalo radom cehova je gradivo Gradečkog ceha zlatara iz 1519., Gradečkog ceha krznara, sedlara i urara iz 1590. i Gradečkog ceha mesara iz 1567. Od ostalih strukovnih društava, udruga i udruženja čije je gradivo pohranjeno u Državnom arhivu u Zagrebu najstarija su: Prvo hrvatsko zagrebačko obrtničko i radničko društvo osnovano 1873., Hrvatski pjevački savez osnovan 1875., Prvo hrvatsko društvo podvornika javnih oblasti i zavoda u Zagrebu osnovano 1891. i Hrvatsko pčelarsko društvo osnovano 1896. Od navedenih ostalih strukovnih društava potječe ujedno i najstarije sačuvano arhivsko gradivo iz godina u kojima su bila i osnovana. (Z.H.)

I.2. Dobrotvorna

Najstarija dobrotvorna (humanitarna) društva čije se gradivo nalazi u Državnom arhivu u Zagrebu su Društvo "Čovječnosti" osnovano 1846. (najstarije gradivo iz 1895.) i Zagrebačko društvo "Dobrotvor", čije najstarije arhivsko gradivo potječe iz godine osnutka 1877. Od pripomoćnih: Prvo hrvatsko građevno i obrtničko društvo za podupiranje bolesnih i nemoćnih članova osnovano 1881. (najstarije gradivo iz 1882.), Zanatsko i pomoćničko društvo u Zagrebu za naobrazbu, podupiranje bolesnih i nemoćnih, njihovih udovica i siročadi čije najstarije gradivo potječe iz godine osnutka 1886., Humanitarno društvo bana Jelačića čije najstarije gradivo potječe iz godine osnutka 1887. i Veteransko pripomoćno društvo "Petar Svačić" osnovano 1878. (najstarije gradivo iz 1892.). (Z.H.)

I.3. Kulturno-prosvjetna

U Državnom arhivu u Zagrebu su pohranjeni fondovi dvaju kulturno-prosvjetnih društava: Društva za podizanje spomenika kralju Tomislavu, osnovanog 1925. i Društva prijatelja Strossmayerove galerije osnovano 1928. Njihove godine osnutka ujedno su i najstarije godine iz koje potječe arhivsko gradivo. (Z.H.)

I.4. Umjetnička

Najstarija su umjetnička društva u Državnom arhivu u Zagrebu: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" osnovano 1862. (najstarije sačuvano gradivo iz godine osnutka), Hrvatsko seljačko pjevačko društvo "Sljeme" u Šestinama osnovano 1896. (najstarije gradivo iz 1906.), i Hrvatsko pjevačko društvo "Lisinski" čije najstarije arhivsko gradivo potječe iz 1910., godine osnutka. (Z.H.)

I.5. Športska

Najstarija su umjetnička društva u Državnom arhivu u Zagrebu: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" osnovano 1862. (najstarije sačuvano gradivo iz godine osnutka), Hrvatsko seljačko pjevačko društvo "Sljeme" u Šestinama osnovano 1896. (najstarije gradivo iz 1906.), i Hrvatsko pjevačko društvo "Lisinski" čije najstarije arNajstarije športsko društvo pohranjeno Državnom arhivu u Zagrebu je Građansko streljačko društvo u Zagrebu osnovano 1786., a najstarije je arhivsko gradivo iz 1826. (Z.H.)

I.8. Ostalo

U Državnom arhivu u Zagrebu pohranjen je znatan broj arhivskih fondova pogrebnih i zavičajnih društava. Od pogrebnih su najstarija: Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe osnovano 1835., a najstarije arhivsko gradivo potječe iz 1834. i Željezničarska posmrtna pripomoćna udruga Sv. Roka osnovana 1902. s najstarijim gradivom iz 1905. Od zavičajnih društava, najstarija su: Društvo za poljepšavanje grada Zagreba osnovano 1929., Društvo za unapređenje Karlobaga osnovano 1930. i Društvo Zagrebčana osnovano 1931. Godine osnutka tih društava ujedno su i godine iz kojih je i najstarije arhivsko gradivo nastalo njihovim radom, a pohranjeno u Državnom arhivu u Zagrebu. (Z.H.)