HR-DAZG-266 Tvornica kišobrana i suncobrana "Maca"

četvrtak, 6. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-266

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1943. - 1945.

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj., 1 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži temeljnu dokumentaciju o osnivanju i likvidaciji stvaratelja i računsku dokumentaciju.

SERIJE U FONDU:

1. Dokumentacija o likvidaciji, 1943. - 1945., 1 kut.

2. Računska dokumentacija, 1943. - 1945., 2 knj.

VALORIZACIJA FONDA:4

Gradivo može poslužiti kao ilustracija proizvodnje kišobrana i suncobrana u Zagrebu tijekom 2. svjetskog rata.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: PrP

NAZIV STVARATELJA FONDA:"MACA" TVORNICA KIŠOBRANA I SUNCOBRANA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1943. – 1946.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

"Maca" tvornica kišobrana i suncobrana, te štapova za kišobrane, 1943. – 1946.

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

"Maca" tvornica kišobrana i suncobrana, te štapova za kišobrane započela je s radom 1943. i upisana je 20. listopada 1943. u Inokosni trgovački registar IV. str. 358. Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište tvrtke bilo je u Zagrebu, Šuflajeva ulica 9. Tvornicu je zastupao i potpisivao njezin vlasnik Juraj Preložnjak.
Stvaranjem nove države FNRJ i stupanjem na snagu novih zakona koji su se odnosili na privatno vlasništvo, tvrtka je likvidirana. Brisanje je provedeno 1946. (Fi-196/43-2).

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 966.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 364.

(M.R.)

 

 

 

Ažurirano srijeda, 29. rujan 2010 15:5