A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.

Skupina A.4. sadrži ukupno 26 fondova nastalih tijekom 2. svjetskog rata djelovanjem okružnih narodnooslobodilačkih odbora Pokuplje i Zagreb, zatim kotarskih oblasti u Donjoj Stubici, Samoboru, Velikoj Gorici i Zagrebu, poreznih uprava (kotara Zagreb, kotara Donja Stubica te zagrebačkih poreznih ureda I., II. i III.), Gradskog poglavarstva Zagreb, Razdjela Financijalne straže, Redarstvene oblasti za grad Zagreb, Ureda za kolonizaciju u Zagrebu, zagrebačkog i donjostubičkog zadružnog povjerenika te upravnih općina Donja Stubica, Kustošija, Remete, Sesvete, Stenjevec, Stupnik, Sveta Klara, Šestine i Vrapče. (B.M.)