HR-DAZG-101 Viša novinarska škola

utorak, 28. listopad 2008 20:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-101

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1949.] 1950. - 1952.

KOLIČINA GRADIVA: 6 knj., 6 kut., 1 fasc., 1 svež. (1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Osim urudžbenih zapisnika, fond sadrži dokumentaciju o poslovanju Više novinarske škole, podatke o zaposlenom osoblju i dokumentaciju o polaznicima.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1951.-1952., 2 knj.

2. Spisi, 1950. – 1952., 1 kut.

3. Dokumentacija o radu ustanove, 1950. – 1952., 1 fasc.

4. Pedagoška dokumentacija, 1949. – 1952., 4 knj., 2 kut.

5. Personalna dokumentacija, 1950. – 1952., 3 kut.

6. Računovodstvena dokumentacija, 1950. – 1952., 1 svež.

VALORIZACIJA FONDA:4

Gradivo može poslužiti kao izvor pri istraživanjima povijesti školstva u Hrvatskoj, odnosno višeg stručnog obrazovanja, te prilikom istraživanja povijesti novinarstva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: VIŠA NOVINARSKA ŠKOLA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1950. – 1952.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda: Novinarska škola u Zagrebu, 1950. – 1952.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Vlada Narodne Republike Hrvatske donijela je 15. srpnja 1950. Uredbu o Novinarskoj školi u Zagrebu na temelju koje je ista osnovana. Škola je imala rang više škole i bila je pod nadležnošću Ministarstva za nauku i kulturu. Škola je osnovana u cilju izgrađivanja novinarskih kadrova, a nastava se izvodila prema nastavnom planu i programu koje je donosilo Nastavničko vijeće u suglasnosti s Ministarstvom za nauku i kulturu. Školom je upravljao ravnatelj škole kojeg je postavljalo Ministarstvo za nauku i kulturu. Školovanje je trajalo dvije godine, a za upis u školu bilo je potrebno imati završenu realnu ili klasičnu gimnaziju i navršenih 25 godina. Prve školske godine upisan je 51 student.

Ipak, već 21. lipnja 1952. Vlada Narodne Republike Hrvatske donijela je Uredbu o ukidanju Novinarske škole. Na temelju spomenute uredbe određeno je da Novinarska škola prestaje s radom s 30. rujnom 1952.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba. Odjel za prosvjetu i kulturu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-279 Predsjedništvo Vlade NRH

HR-HDA-1083 Ministarstvo za nauku i kulturu NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 954.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Više škole. IV. Zagreb, 1960., 180-182.

Franković, Dragutin [ur.]: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 507.

Izvještaj o radu Više novinarske škole 1950. - 1952. Zagreb, 1952.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Sapunar, Marko: Opća povijest novinarstva. Zagreb, 2006.

Jantol, Tomislav: Povodom 30 godišnjice Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Zagreb, 1992.

Relevantni pravni propisi:

(NN 28/1952)

(NN 37/1950)

(M.T.)

 

Ažurirano utorak, 17. ožujak 2020 13:47