HR-DAZG-1057 Skupština općine Zaprešić

ponedjeljak, 27. listopad 2008 16:19

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1057

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1963. - 1990.

KOLIČINA GRADIVA: 241 kut., 7 fasc., 72 svež. (26,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži zapisnike sjednica Skupštine općine, općinskih vijeća i općinskih organa uprave te spise Komisije za ispitivanje porijekla imovine.

 SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica, 1963. – 1990., 241 kut., 7 fasc., 1 svež.

2. Komisija za ispitivanje porijekla imovine, 1977. – 1989.,19 svež.

VALORIZACIJA FONDA:3

Gradivo može poslužiti za pregled i proučavanje ustroja, razvoja i aktivnosti općine Zaprešić.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: skupština općine ZAPREŠIĆ

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zaprešić

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1963. – 1990.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

Općinska skupština Zaprešić, 1963. - 1974.

Skupština općine Zaprešić, 1974. – 1990.

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

Zakonom o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj 1962. izvršena je nova teritorijalna podjela Hrvatske. Općina Zaprešić ušla je u sastav grada Zagreba koji je kao glavni grad Hrvatske bio na razini kotara. Novim Ustavom SR Hrvatske 1963. uvodi se socijalističko samoupravljanje kao novi društveno–ekonomski i politički sustav. Tako NR Hrvatska postaje Socijalistička Republika, ukidaju se narodni odbori, a umjesto njih uvode se skupštine kao najviši organi vlasti društvenog samoupravljanja. U skladu s tim promjenama, Narodni odbor općine Zaprešić mijenja naziv u Skupština općine Zaprešić.

Teritorijalna nadležnost općine Zaprešić temeljila se na Zakonu o područjima općina i kotara u NRH 1962., a obuhvaćala je sljedeća naselja: Bela Gorica, Bobovec Rozganski, Brdovec, Bregovljane, Bukovlje Bistrensko, Celine Pušćanske, Donja Bistra, Donja Pušća, Donji Čemehovec, Donji Kraj, Donji Laduč, Drenje Brdovečko, Dubrava Pušćanska, Dubravica, Gornja Bistra, Gornja Pušća, Gornji Kraj, Gornji Laduč, Harmica Brdovečka, Hrebine, Hruševec Kupljenovski, Hruševec Pušćanski, Ivanec Bistranski, Jablanovec, Javorje, Ključ Brdovečki, Krajskavec, Križ Brdovečki, Kupljenovo Lugarski Breg, Luka, Lukavec Sutlanski, Lužnica, Marija Gorica, Marija Magdalena, Merenje, Novaki Bistranski, Oborovo Bistransko, Oplaznik, Pluska, Pojatno, Pologi, Poljanica Bistranska, Prigorje Brdovečko, Prosinec, Prudnica, Rozga, Savski Marof, Šenkovec, Šibice, Trstenik Pušćanski, Vadina, Vučičevo, Vukovo Selo, Zaprešić, Zdenci Brdovečki, Ženci i Žlebec.

Radi usklađivanja zajedničkih interesa i ciljeva općine su se, sukladno ustavnim promjenama, udruživale u zajednice općina. Općina Zaprešić udružila se u Gradsku zajednicu općina Zagreb koju su činile općine Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Pešćenica, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje i Velika Gorica. Iste godine, Društvenim dogovorom o utvrđivanju područja općina zagrebačkog područja, Gradska zajednica općina udružila se sa Zajednicom općina zagrebačke okoline koju su činile općine Donja Stubica, Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Klanjec, Krapina, Kutina, Samobor, Sesvete, Vrbovec, Zabok, Zelina i Zlatar Bistrica u jednu jedinstvenu Zajednicu općina Zagreb.

Udružene općine djelovale su kao samostalne društveno-političke jedinice.

Godine 1987. ukinuta je Zajednica općina Zagreb i ponovo uspostavljena Gradska zajednica općina Zagreb kojoj pripada i općina Zaprešić. Status općine Zaprešić nije se više mijenjao sve do raspada Jugoslavije i uspostave samostalne Republike Hrvatske 1990. Općina Zaprešić bila je pod nadležnošću Skupštine grada Zagreba. Ukinuta je na temelju Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice općina Zagreb 1990. i ušla je u sastav jedinstvene općine Grad Zagreb.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-948  Skupština grada Zagreba  

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 943.

relevantni pravni propisi:

Ukaz o proglašenju Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb (NN  47/1990)

Uredba o uredskom poslovanju (NN  38/1987)

Ustav SRH (NN  8/1974)

Statut općine Zaprešić (SG GZ  2/1964)

Ustav SRH (NN  15/1963)

Zakon o područjima općina i kotara u NRH (NN  39/1962)

Naredba o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave u NR Hrvatskoj (NN  7/1958)

(I.P.B.)


 

Ažurirano utorak, 13. srpanj 2010 12:57