HR-DAZG-1285 Kraljevska kotarska oblast Samobor

ponedjeljak, 4. prosinac 2017 13:16

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1285

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1854. / 1917.

KOLIČINA GRADIVA: 2 kut. (0,2 d/m)

Sadržaj FONDA:

Fond sadrži opće spise nastale radom Kraljevske kotarske oblasti Samobor, jedan primjerak Izvještaja o stanju javne uprave u Županiji zagrebačkoj za god. 1915. i nekoliko drugih spisa.

SERIJE U FONDU:

1. Opći spisi, 1854., 1888./1903, 1,9 kut.

2. Ostalo, 1901./1917., 0,1 kut.

Valorizacija FONDA: 3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje lokalne gospodarske i socijalne povijesti na području Kotarske oblasti Samobor  u razdoblju do 1. svjetskog rata.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: KOTARSKA OBLAST SAMOBOR

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Samobor

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: ?. - 1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kraljevska kotarska oblast Samobor, 1886. – 1924.

Kotarska oblast (Sresko poglavarstvo) Samobor, 1924. – 1929.

Sresko načelstvo Samobor, 1929. – 1941.

Kotarska oblast Samobor, 1941. – 1945.


HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Prema „Političkom i sudbenom razdieljenju kraljevina Hrvatske i Slavonije“ iz 1889., u upravnom kotaru Samobor nalazile su se sljedeće upravne općine: Podvrh u Samoboru, Rakovpotok u Kerestincu i Samobor (trgovište sa sjedištem u Samoboru).

Prema Upravnom, sudskom i crkvenom razdjeljenju i imeniku prebivališta iz 1913., u upravnom kotaru Samobor nalazile su se općine Podvrh, Samobor, Stupnik, Sveta Nedjelja i Sveti Martin pod Okićem. Upravna općina Stupnik je 1916. izlučena iz kotara Samobor i pridružena kotaru Zagreb.

 

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1178 Kotarska oblast Samobor

HR-DAZG-1286 Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor

HR-DAZG-7  Zadružni povjerenik Zagreb 

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA–103  Zagrebačka županija

 

BIBLIOGRAFIJA O FONDU: 

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 939.

BIBLIOGRAFIJA o STVARATELJU FONDA:

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527. - 1945.). Zagreb, 1969., 338–362, 371-403.

Dizdar, Zdravko; Leček, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, 2003.

Feletar, Dragutin (ur.), Buzjak, Nenad et al.: Samobor, zemljopisno – povijesna monografija, Samobor 2011.

Goldstein, Ivo i dr.: Hrvatske županije kroz stoljeća. Zagreb, 1996.

Dabinović, Antun: Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb, 1992.

Krbek, Ivo: Razvoj organizacije hrvatske uprave. Obzor – Spomen–knjiga 1860. - 1935. Zagreb, 1936.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1903.

Vrbošić, Josip: Povijesni pregled županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj. Društvena istraživanja. I. Zagreb, 1992., 55–68.

ostala BibLIOGRAFIJA

Političko i sudbeno razdjeljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta, Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij mjesta. Zagreb, 1889.

Upravno, sudsko i crkveno razdijeljenje i imenik prebivališta Savske Banovine. Zagreb, 1937.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Županijsko uređenje. Zagreb, 1980., 787–790.

 

(K.H.)

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:1