HR-DAZG-136 Viša ženska stručna zanatska škola

utorak, 28. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-136

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1929. – 1933. [1934. – 1935.]

KOLIČINA GRADIVA: 15 knj., 1 kut., 3 svež. (0,6 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Osim urudžbenih zapisnika, fond sadrži dokumentaciju o poslovanju Više ženske stručne zanatske škole, podatke o zaposlenom osoblju i dokumentaciju o polaznicama.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1929.-1935., 2 knj.

2. Opći spisi, 1929. – 1933., 1 kut.

3. Dokumentacija o radu ustanove, 1929. – 1935., 2 knj.

4. Pedagoška dokumentacija, 1929. – 1933., 10 knj., 2 svež.

5. Personalna dokumentacija, 1929. – 1933., 1 svež.

6. Računovodstvena dokumentacija, 1931. – 1935., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA:4

Gradivo može poslužiti kao izvor pri istraživanjima povijesti školstva u Hrvatskoj, odnosno višeg stručnog obrazovanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: VIŠA ŽENSKA STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1929. – 1933.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

Viša ženska stručno zanatska škola, 1929. – 1930.

Državna viša ženska stručna zanatska škola u Zagrebu, 1930. – 1933.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Odlukom Ministarstva prosvjete Kraljevine SHS od 23. lipnja 1929. osnovana je u Zagrebu Viša ženska stručno zanatska škola. Škola je s radom započela 1. rujna 1929. u prostorijama u Tomašićevoj ulici, a u siječnju 1930. premještena je u prostorije u Tvorničkoj ulici.

Pri školi je djelovao i Učiteljski tečaj umjetnih radnji pri kojem je bio osnovan i Atelier.

Škola je djelovala na temelju Zakona o stručnim školama, pod neposrednim nadzorom Ministarstva za trgovinu i industriju Kraljevine Jugoslavije i pod posrednim nadzorom Odjeljenja za trgovinu, obrt i industriju Savske Banovine.

Od školske godine 1929./1930. škola mijenja naziv u Državna viša ženska stručna zanatska škola u Zagrebu.

Pri školi je školske godine 1932./1933. otvoren I. razred Državne ženske stručne učiteljske škole koji se službenim rješenjem iz 1933. preustrojio u samostalnu ustanovu.

Kraljevskim ukazom iz 1933. započela je likvidacija Više ženske stručne zanatske škole, ali je još školske godine 1933./1934. – 1934./1935. djelovao Učiteljski tečaj likvidirane Državne više ženske stručne zanatske škole, koji konačno prestaje s djelovanjem sa završetkom školske godine 1934./1935.

Kao pravni sljednik škole određena je novoosnovana Državna ženska stručna učiteljska škola u Zagrebu.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-123 Ženska stručna učiteljska škola

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-151 Savska Banovina. Odjeljenje za trgovinu, obrt i industriju

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 954.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 358.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Više škole. IV. Zagreb, 1960., 180-182.

Franković, Dragutin [ur.]: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 338-339.

Izvještaj Državne ženske stručne učiteljske škole i učiteljskog tečaja Državne više ženske stručno zanatske škole u Zagrebu za šk. godinu 1933./1934. Zagreb, 1934.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, 1980., 513–516.

(M.T.)

 

Ažurirano utorak, 17. ožujak 2020 13:48