HR-DAZG-918 Skupština općine Trešnjevka

ponedjeljak, 27. listopad 2008 16:26

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-918

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1963. - 1990.

KOLIČINA GRADIVA: 36 knj., 398 kut., 14 svež. (41,20 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Osim uredskih pomagala i zapisnika sjednica kao najbrojnijeg gradiva, fond sadrži obrtne spise, građevinske, uporabne i lokacijske dozvole, spise koji su se odnosili na stambenu problematiku, zatim dodjele zemljišta, spise nacionalizacije, te spise nastale u Centru za socijalni rad kao što su pomoći, starateljstva i usvajanja.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica, 1963. – 1990., 110 kut.

2. Odjel za opće poslove, 1963. – 1990., 32 knj., 2 kut.

3. Odjel za privredu, 1963. – 1967., 37 kut.

4. Odjel za financije, 1963. – 1967., 43 kut.

5. Odjel za građevinarstvo i komunalne poslove, 1963. – 1967., 100 kut.

6. Centar za socijalni rad, 1963. – 1965., 4 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Osim što se može koristiti za rješavanje vlasničkih odnosa između pravnih i fizičkih osoba (građevinske dozvole, kupoprodajni ugovori i drugo), gradivo može poslužiti za pregled i proučavanje privrednog razvoja, komunalne i stambene izgradnje, socijalne politike, te kulturne i prosvjetne djelatnosti općine Trešnjevka.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: skupština općine trešnjevka

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1963. – 1990.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda: -

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

Zakonom o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj 1962. uže područje grada Zagreba podijeljeno je na devet općina: Centar, Črnomerec, Maksimir, Medveščak, Pešćenica, Remetinec, Sesvete, Trešnjevka i Trnje. Novim Ustavom SR Hrvatske 1963. uvodi se socijalističko samoupravljanje kao novi društveno–ekonomski i politički sustav. Tako NR Hrvatska postaje Socijalistička Republika, ukidaju se narodni odbori, a umjesto njih uvode se skupštine kao najviši organi vlasti društvenog samoupravljanja. U skladu s tim promjenama, Narodni odbor općine Trešnjevka mijenja naziv u Skupština općine Trešnjevka.

Teritorijalna nadležnost općine Trešnjevka obuhvaćala je četverokut omeđen sa zapada općinom Črnomerec, sa sjevera željezničkom prugom, s istoka Savskom cestom i s juga rijekom Savom, te naselja Jarun i Prečko.

Općina Trešnjevka bila je pod nadležnošću Skupštine grada Zagreba. Nakon donošenja Zakona o spajanju općina u Zagrebu 1967., ukinuta je Općina Trešnjevka i postala dio jedinstvene općine Grad Zagreb.

Općina je posebno vodila računa o upravljanju stambenim i poslovnom fondom, kao najvažnijim izvorom prihoda, a brigu o tome, nakon što su ukinute stambene zajednice, preuzelo je Poduzeće za poslovne objekte u Zagrebu, osnovano 1966.

Nakon novog Ustava 1974. promijenila se unutarnja struktura Skupštine, koju od tada sačinjavaju Društveno - političko vijeće, Vijeće udruženog rada i Vijeće mjesnih zajednica. Za provedbu općinskih zaljučaka i drugih akata osnovano je Izvršno vijeće koje je nadziralo rad svih ostalih općinskih organa. Radi usklađivanja zajedničkih ciljeva i interesa te ravnomjernog privrednog i društvenog razvoja, općine se udružuju u zajednice općina. Na temelju ovih promjena, gradske općine koje su do tada bile u sastavu grada Zagreba udružile su se u Gradsku zajednicu općina, ali kao posebne društveno–političke jedinice. Iste godine Društvenim dogovorom o utvrđivanju područja općina zagrebačkog područja, Gradska zajednica općina udružila se sa Zajednicom općina zagrebačke okoline (Donja Stubica, Dugo Selo, Ivanić grad, Jastrebarsko, Klanjec, Krapina, Kutina, Samobor, Sesvete, Vrbovec, Zabok, Zelina i Zlatar Bistrica) u jednu jedinstvenu Zajednicu općina Zagreb.

Općina Trešnjevka ostala je u Zajednici općina Zagreb do 1986., odnosno do donošenja Zakona o utvrđivanju područja Gradske zajednice općina Zagreb. Status općine nije se više mijenjao sve do raspada Jugoslavije i uspostave samostalne Republike Hrvatske 1990.

Skupština općine Trešnjevka bila je pod nadležnošću Skupštine grada Zagreba. Ukinuta je na temelju Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice općina Zagreb i prestanku Gradske zajednice općina Zagreb 1990. i ušla u sastav jedinstvene općine Grad Zagreb.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-948  Skupština grada Zagreba  

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 944.

relevantni pravni propisi:

Ukaz o proglašenju Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb (NN  47/1990)

Ustav SRH (NN  8/1974)

Uredba o uredskom poslovanju (NN  53/1974)

Zakon o spajanju općina u Zagrebu (NN  6/1967)

Odluka o prijenosu upravljanja poslovnim zgradama (SGGZ  10/1966)

Odluka o prijenosu zgrada, stanova i poslovnih prostora na Grad (SGGZ  22/1965)

Statut općine Trešnjevka (SG GZ  16/1964)

Ustav SRH (NN  15/1963)

Naredba o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave u NR Hrvatskoj (NN  7/1958)

(I.P.B.)

 

 


Ažurirano ponedjeljak, 22. listopad 2018 12:13