HR-DAZG-1002 Glazbeno društvo intelektualaca

utorak, 4. studeni 2008 10:48

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1002

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1925./1928.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvana su odobrena pravila iz 1928., tiskani program II. koncerta ruske zborske glazbe s kratkom bilješkom o Društvu iz 1925. i plakat tiskan povodom koncerta u Hrvatskom glazbenom zavodu iz 1928.

SERIJE U FONDU:

1. Pravila, 1928., 0,5 kut.

2. Tiskovine, 1925./1928., 0,5 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Gradivo je sačuvano krajnje fragmentarno i tek svjedoči o postojanju ovog glazbenog društva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Glazbeno društvo intelektualaca

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1919. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1919. na poticaj Rudolfa Matza. Djelovalo je na području grada Zagreba. Svrha mu je bila promicanje glazbene umjetnosti. U početku je imalo samo muški zbor, koji od 1921. prerasta u mješoviti, a od 1927. uvodi i dječački zbor. Od 1927. dijeli se na Maticu, koja se bavi glazbenom reprodukcijom, i na Studio, koji je bio škola za mlade pjevače. Godine 1943. rad Društva zamire, a 1945. Društvo je likvidirano.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:49