I.2. Dobrotvorna

Najstarija dobrotvorna (humanitarna) društva čije se gradivo nalazi u Državnom arhivu u Zagrebu su Društvo "Čovječnosti" osnovano 1846. (najstarije gradivo iz 1895.) i Zagrebačko društvo "Dobrotvor", čije najstarije arhivsko gradivo potječe iz godine osnutka 1877. Od pripomoćnih: Prvo hrvatsko građevno i obrtničko društvo za podupiranje bolesnih i nemoćnih članova osnovano 1881. (najstarije gradivo iz 1882.), Zanatsko i pomoćničko društvo u Zagrebu za naobrazbu, podupiranje bolesnih i nemoćnih, njihovih udovica i siročadi čije najstarije gradivo potječe iz godine osnutka 1886., Humanitarno društvo bana Jelačića čije najstarije gradivo potječe iz godine osnutka 1887. i Veteransko pripomoćno društvo "Petar Svačić" osnovano 1878. (najstarije gradivo iz 1892.). (Z.H.)