HR-DAZG-1003 Hrvatsko pjevačko društvo "Zagreb"

utorak, 4. studeni 2008 10:54

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1003

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1924./1946.

KOLIČINA GRADIVA: 8 knj., 2 kut., 1 diploma (0,42 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave u rasponu od 1924.-1933., odobrena pravila iz 1926., necjelovito dokumentacija o članstvu u rasponu od 1924.-1946., opći spisi u rasponu od 1927.-1941. i necjelovito računska dokumentacija u rasponu od 1928.-1946.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela upravljanja, 1923./1933., 2 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1926., 1 kom.

3. Članstvo, 1924./1946., 3 knj.

4. Opći spisi, 1927. – 1941., 1 kut.

5. Tiskovine, 1925. – 1942.

6. Računska dokumentacija, 1928. – 1946., 3 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo je značajno za muzikološka istraživanja kao i za proučavanje političke povijesti Hrvatske.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko pjevačko društvo "Zagreb"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1924. – 1946.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1924. sa svrhom unapređenja vokalne glazbe i glazbene kulture. Djelovalo je u zapadnom dijelu grada Zagreba. Bilo je član Hrvatskog pjevačkog saveza. Ukinuto je 1946.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 15:25