HR-DAZG-1005 Matica hrvatskih kazališnih dobrovoljaca

utorak, 4. studeni 2008 10:46

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1005

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1926./1935.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0, 1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvana su odobrena pravila iz 1926., pozivnica za upis u Maticu iz 1935. i plakat za vrtnu zabavu iz 1934.

SERIJE U FONDU:

1. Pravila, 1926., 1 kom.

2. Tiskovine, 1934. – 1935., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Gradivo je sačuvano krajnje fragmentarno i svjedoči o postojanju jednog amaterskog društva za promicanje dramske umjetnosti.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Matica hrvatskih kazališnih dobrovoljaca

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1926. – (?)

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Matica je utemeljena 1926. sa svrhom populariziranja dramske umjetnosti, napose domaće drame u širim slojevina naroda. Bila je član Međunarodnog odbora za pučku glumu, koji je utemeljen 1926. u Pragu.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 13:32