HR-DAZG-1105 Gradečki ceh mesara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:27

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1105

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1772./1860.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond većinom sadrži djetićke naukovne listove, njihove školske svjedodžbe i otpusne listove, nekoliko cehovskih pogodbi s Gradskim poglavarstvom, izvode iz zapisnika zagrebačkog Gradskog poglavarstva, dopise, molbe i račune.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1815./1860., 13 kom.

2. Spisi, 1772./1853., 17 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje povijesti obrta na zagrebačkom području, s naglaskom na sanitarne propise i kvalitetu prehrane gradskog stanovništva. Vrijednost fonda umanjena je njegovom velikom fragmentarnošću.

JEZIK U GRADIVU: njemački, hrvatski, latinski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh mesara

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1547. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kalendinum carnificum, 14. st.

Caeha lanionum, 16. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Bratovština ili udruženje mesara spominje se prvi put 1387., a mesarski ceh 1547. Ne zna se kad je ceh nastao jer su temeljne cehovske isprave uništene za vrijeme turskih prodora. Mesari su 1567. dobili nove privilegije od gradske uprave i sklopili nove ugovore o posjedovanju oranica.

Rad mesarskog ceha naročito je budno pratila gradska uprava, a od 1637. rad mesara nadzirali su tržni nadzornici. Hrvatsko kraljevsko vijeće izdalo je 1768. nova pravila mesarskom cehu.

Tijekom 1815. vodio se u gradskoj upravi postupak zbog priznavanja mesarskog ceha i mesarima su izdane privremene naredbe dok se "cehovska pravila ne prilagode", ali mesari su svoje privilegije dobili tek 1834.

Broj mesara od 15. do kraja 19. stoljeća neprestano se smanjivao. U 18. stoljeću zabilježeno je 20 mesarskih obrtnika, dok u 18. i 19. stoljeću nalazimo samo šestoricu.

Mesarski ceh imao je svoj oltar u crkvi sv. Marka. Ukinut je 1872.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-1 Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Zagreba. Isprave, sign. 222

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-629 Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba., inv. br. 4995 (Protocollum privilegiorum caehalium), 
inv. br. 4477 (naukovni list s vedutom grada Zagreba)

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 31-34.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:54