HR-DAZG-1106 Gradečki ceh mlinara i sapunara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:26

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1106

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1815.] 1818./1872. [1873./1911.]

KOLIČINA GRADIVA: 2 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Osim tri cehovska zapisnika i jedne cehovske knjige prihoda, fond većinom sadrži gradivo koje se odnosi na mlinarske djetiće, odnosno njihove naukovne listove, svjedodžbe i potvrde o naukovanju, te po jednu obrtnicu, putnu ispravu i domovnicu. Od gradiva koje se odnosi na sapunare, sačuvan je samo jedan naukovni list i jedna svjedodžba o naukovanju. Treba napomenuti da se u fondu nalazi i popis predmeta koje je 1911. mlinarski ceh predao kao svoju ostavštinu Muzeju grada Zagreba.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1821./1875., 39 kom.

2. Cehovski zapisnici, 1815./1887., 5 knj.

3. Spisi, 1842./1911., 17 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Fond može poslužiti kao dopunski izvor za istraživanje povijesti mlinarstva, pekarstva i sapunarstva na području grada Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: njemački, hrvatski, latinski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh mlinara i sapunara

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1818. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

Mlinarzky ceh, 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zagrebački mlinari uglavnom nisu bili samostalni obrtnici, već samo zakupnici gradskih, crkvenih ili feudalnih mlinova, a kako su se i oni nalazili izvan gradskih zidina, ne samo da nisu bili u mogućnosti organizirati vlastiti ceh, nego vjerojatno nisu bili uključeni ni u postojeće cehove drugih struka ili crkvene bratovštine. Osim toga, oko mlinova, uz koje su bili vezani svojim obrtom, neprestano su se vodile borbe između dviju jurisdikcija, pa su tako bili primorani ostati izvan svih korporacija kako na Gradecu, tako i na Kaptolu.

Andrija Lj. Lisac u knjizi "Pekarstvo i mlinarstvo Zagreba" tvrdi da je zagrebački mlinarski ceh morao postojati još potkraj 18. stoljeća, dok Marija Šercer u svojoj monografiji "Stari zagrebački obrti" tvrdi da je mlinarski ceh formiran tek 1818., zajedno s pekarima i sapunarima. U ceh se udružilo tada 25 majstora, i to 19 gradskih i 6 područnih. Među mlinarima bilo je dosta Nijemaca. Pekari su se 1825. izdvojili iz tog zajedničkog ceha.

Mlinarski ceh ukinut je 1872.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba., inv. br. 231, 238, 1774

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 44., 109-111.

Lisac, Andrija Ljubomir: Pekarstvo i mlinarstvo Zagreba. Zagreb, 1977.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:53