HR-DAZG-1107 Gradečki ceh ostrugara, bravara, kovača, mačara, zlatara i srebrnara, limara i lončara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:24

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1107

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1639./1872. [1873./1883.]

KOLIČINA GRADIVA: 3 kut. (0,3 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži tekstove cehovskih privilegija, naukovne listove bravarskih, kovačkih, limarskih i lončarskih djetića, potvrde o radu i naukovanju limarskih djetića, putne isprave-knjige (Wanderbücher) bravarskih djetića, ugovore, namire, zapisnike cehovskih skupština, blagajničke zapisnike, izvode iz zapisnika sjednica Poglavarstva sl. i kr. grada Zagreba te razne dopise i molbe.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1639./1873., 28 kom.

2. Cehovski zapisnici, 1645./1883., 8 knj.

3. Spisi, 1694./1868., 63 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo fonda može poslužiti kao izvor za proučavanje povijesti obrta na zagrebačkom području. Osim sačuvanih cehovskih privilegija na pergameni, vrijedan je i naukovni list s vedutom grada Zagreba (sign. 11).

JEZIK U GRADIVU: njemački, hrvatski, latinski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh OSTRUGARA, BRAVARA, KOVAČA, MAČARA, ZLATARA I SREBRNARA, LIMARA I LONČARA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1521. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Srebrnarszki ceh, 16. st.

Czeh zrebernarzki, czeszarski, spolarzki, kovachki

Czeh kovachki

Czeha fabrorum (Czeha fabrorum ferrariorum)

Cehae fabrorum ferrariorum et serrariorum, rotariorum, item vietorum ac figulorum

Caehae fabrorum ferrariorum et serariorum cum rotariis, vietoribus et figulis

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Gradečka uprava je 1521. izdala cehovska pravila obrtnicima metalske struke, ostrugarima, bravarima, kovačima i mačarima, koja je kralj Ludovik potvrdio iste godine. Ta pravila potvrdio je i kralj Rudolf II., ali ne zna se datum potvrde.

Pred turskom opasnošću u drugoj polovici 16. stoljeća izvodili su se veliki radovi na gradečkom obrambenom zidu. Kovači i bravari izrađivali su alate, postavljali zasune, obnavljali brave i okivali prozore. Popravljali su topove i puške, lijevali kugle i probijali mužar.

Ceh je posjedovao vrtove sa sjeverne strane Ilice. Članovi ceha brinuli su se o oltaru Blažene Djevice Marije u crkvi sv. Marka.

U 16. stoljeću na Gradecu je bilo 88 obrtnika metalske struke, a u 18. stoljeću ih je evidentirano 45. U razdoblju od 1621. do 1635. cehu su se pridružili zlatari. Mačari, odnosno brusači nestaju, umjesto njih pojavljuju se "klamfari" (limari). U drugoj polovini 18. stoljeća cehu su se pridružili pojasari, limari, kolari, lončari i turpijaši. U 19. stoljeću u cehu je radilo oko 70 majstora metalske struke. Početkom 19. stoljeća broj srebrnara se toliko smanjio da nisu uvršteni među članove novog ceha.

Franjo I. je 1829. dao privilegije kovačima, bravarima, kolarima, bačvarima, mehaničarima, puškarima i lončarima. Ceh je postojao do 1872.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-1113 Gradečki ceh zlatara

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629 Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi., inv. br. 151, 587, 631, 891, 1786

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba,
inv. br. 1334, 1335, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1760, 2564, 2603, 4715,  4719, 4990, 4991, 4993

Nadbiskupijski arhiv: Litterae caehales

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 30-31.

Tkalčić, Ivan Krstitelj: Povijesni spomenici grada Zagreba. Obrt i trgovina. III. Zagreb, 1896., XXX - XXXIV.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:52