HR-DAZG-786 Ćirilo-Metodov kor

utorak, 4. studeni 2008 10:42

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-786

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1931. - 1946.

KOLIČINA GRADIVA: 19 knj., 19 kut. (2,43 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica tijela uprave od 1931.-1942., pravila iz 1932., dokumentacija o članstvu od 1932.-1944., opći spisi u rasponu od 1931.-1946., računska dokumentacija u rasponu od 1937.-1940. i tiskovine u rasponu od 1932.-1942.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1931./1942., 2 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1932., 1 kom.

3. Članstvo, 1932./1944., 8 knj.

4. Opći spisi, 1931. – 1946., 5 knj., 15 kut.

5. Računska dokumentacija, 1937. – 1940.

6. Tiskovine, 1932. – 1942., 4 knj., 3 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se proučavati povijest jednog katedralnog zbora grkokatoličke biskupije.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Ćirilo-Metodov kor

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1931. – 1946.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Ćirilo-Metodov kor utemeljili su 1931. pitomci Grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu sa svrhom njegovanja i promicanja staroslavenske crkvene glazbe istočnog obreda. Od 1933. izdavao je svoje glasilo "Ćirilo-Metodov vjesnik". Ukinut je 1946.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Ivanišević, Goran [ur.]: Crkveno pjevanje u Hrvatskoj: knjiga izlaganja na simpoziju održanom u Zagrebu 20. prosinca 2001. povodom 70. obljetnice osnutka Ćirilo-Metodova kora. Zagreb, 2002.

Ćirilometodov vjesnik.

(Z.H.)

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:43