HR-DAZG-794 Hrvatsko katoličko pjevačko društvo "Dubravka"

utorak, 4. studeni 2008 10:58

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-794

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1938./1945.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvane su razglednice u rasponu od 1928.-1940., pozivnice s programima koncerata u rasponu od 1939.-1945. i plakati za nastupe Društva od 1939.-1945.

SERIJE U FONDU:

1. Razglednice, 1938. – 1940.

2. Tiskovine, 1939. – 1945., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti kao ilustracija rada Društva koje je njegovalo prvenstveno crkveno pjevanje.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko katoličko pjevačko društvo "Dubravka"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1937. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1937., a ukinuto 1945. Svrha mu je bila njegovanje prvenstveno crkvenog pjevanja. Imalo je crkveni zbor i zbor za pjevanje svjetovne glazbe te dramsku sekciju, osnovanu 1939. Djelovalo je na području Kanala i Sigečice u Zagrebu.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 13:20