HR-DAZG-798 Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo"

utorak, 4. studeni 2008 10:56

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-798

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1862./1948.

KOLIČINA GRADIVA: 37 knj., 26 kut. (3,6 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1862.-1944., odobrena pravila iz 1862., 1873., 1876., 1881., 1902. te nepotvrđena iz 1936. i 1940., izvješća u rasponu od 1967.-1936., dokumentacija o suspenziji rada iz 1870.-1871., kopija rješenja o ukidanju "Kola" iz 1948. te dokumentacija u svezi s proslavama obljetnica iz 1882.-1932. Dokumentacija o članstvu sačuvana je u rasponu od 1862.-1945., neurudžbirani opći spisi u rasponu od 1862.-1928., 1931.-1945. i urudžbirani opći spisi u rasponu od 1868.-1901. i 1911.-1937. U seriji Tematski spisi nalaze se pisma znamenitih Hrvata i dokumentacija u svezi sa značajnim događajima kojima je nazočilo "Kolo" u rasponu od 1871.-1945. Dokumentacija o gradnji zgrade "Kola" sačuvana je u rasponu od 1874.-1935., računska dokumentacija u rasponu od 1874.-1935. U seriji Tiskovine nalaze se novinski izresci, pozivnice i plakati za nastupe u rasponu od 1863.-1940. kao i tiskana zbirka pjesama "Milovan" iz 1874.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1862./1944., 14 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1862./1936., 7 kom.

3. Izvješća i podaci o radu, 1867./1948., 1 kut.

4. Članstvo, 1862./1945., 3 knj.

5. Opći spisi, 1862./1945., 13 knj., 17 kut.

6. Tematski spisi, 1871./1945., 1 kut.

7. Dokumentacija o nekretninama, 1874./1935., 2 kut.

8. Računska dokumentacija, 1874./1935., 2 kut., 7 knj.

9. Tiskovine, 1863./1940., 2 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 2

S obzirom na umjetničku razinu reprodukcijske glazbe i činjenicu da je "Kolo" imalo važnu ulogu u društvenom i političkom životu ne samo Zagreba nego i Hrvatske, arhivsko gradivo ovog fonda značajan je izvor za muzikologe i za povjesničare.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1862. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1862., a ukinuto 1948. Zbog političkog angažmana, rad mu je bio na kratko suspendiran 1871. Svrha društva bila je promicati hrvatsku glazbu i glazbenu kulturu. Tijekom 86 godina postojanja "Kolo" je bilo stožer društvenog, kulturnog, umjetničkog i nacionalnog života Zagreba i Hrvatske. Njegov ženski i muški pjevački zbor, a neko vrijeme orkestar i tamburaški sastav, dostigli su visoku umjetničku razinu.

Od 1875.-1930. i od 1937.-1948. "Kolo" je bilo član Hrvatskog pjevačkog saveza (utemeljenog 1875. u Sisku), za čije osnivanje je dalo glavni poticaj. U međuvremenu, "Kolo" je bilo član Jugoslavenskog pjevačkog saveza.

Godine 1884. sagrađena je zgrada "Kola", a društvo je razvilo i bogatu nakladničku djelatnost.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski glazbeni zavod:

(63.) Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo"

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Leksikon jugoslavenske muzike. 1. Zagreb, 1984.

Goglija, Antun: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" u Zagrebu. Revija "Zagreb". Zagreb, 1943. (4 – 6), (7 – 9), (10 – 12)

Goglija, Antun: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo". Spomenica povodom 80-godišnjice društva. Zagreb, 1942.

Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" 1862. - 1922., u povodu 60-godišnjice. Zagreb, 1922.

Zeininger, Benjamin: Hrvatsko pjevačko društvo "Kolo" u Zagrebu tečajem 30 godina. Jubilarski spis. Zagreb, 1892.

Vrbanić, Fran: Crtice o Hrvatskom pjevačkom društvu "Kolo", prigodom 20-godišnjice obstanka. Zagreb, 1882.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Pjesmarica "Kola". Zagreb, 1894.

"Milovan". Zagreb, 1863., 1872., 1873.

(Z.H.)

 

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:44