HR-DAZG-801 Hrvatsko pjevačko, glazbeno i prosvjetno društvo namještenika Gradske plinare "Zora"

utorak, 4. studeni 2008 10:51

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-801

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1934./1943.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su samo zapisnici tijela uprave u rasponu od 1934.-1943.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1934. - 1943., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za muzikološka istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko pjevačko, glazbeno i prosvjetno društvo namještenika Gradske plinare "Zora"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1905. – 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Pjevačko, glazbeno i prosvjetno društvo namještenika Gradske plinare u Zagrebu "Zora", 1934. – 1940.

Hrvatsko pjevačko, glazbeno i prosvjetno društvo namještenika Gradske plinare "Zora" u Zagrebu, 1940. – 1943.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1934. sa svrhom bavljenja pjevanjem i glazbom te promicanja prosvjete među namještenicima Gradske plinare, koji su i jedini mogli biti članovi Društva. Društvo je imalo pjevački zbor i harmonikašku sekciju. Rijetko je javno nastupalo. Prestalo je postojati 1943.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:46