HR-DAZG-806 Hrvatsko tamburaško društvo gradskih činovnika i namještenika "Grič"

utorak, 4. studeni 2008 10:49

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-806

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1922./1933.

KOLIČINA GRADIVA: 10 knj., 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1926.-1933., dokumentacija o članstvu iz 1922., opći spisi u rasponu od 1923.-1933. i računska dokumentacija u rasponu od 1922.-1933.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1926./1933.

2. Članstvo, 1922., 3 knj.

3. Opći spisi, 1922./1933., 1 knj., 1 kut.

4. Računska dokumentacija, 1922./1933., 6 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo svjedoči o radu društva gradskih službenika u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Hrvatsko tamburaško društvo gradskih činovnika i namještenika "Grič"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1922. – 1934.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo su utemeljili gradski činovnici i namještenici 1922. sa svrhom promicanja tamburaške glazbe. Prestalo je raditi 1934.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 999.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 387.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:48