B.2. Pravosuđe od 1848. do 1918.

Skupinu B.2. čine fondovi nastali u vrijeme Habsburške Monarhije djelovanjem redovnih sudova nakon uspostave novog građanskog poretka te odjeljenja sudstva od uprave, odnosno reforme sudstva na načelima modernog pravnog uređenja, provedene nakon Hrvatsko–ugarske nagodbe kojom je Krunovina dobila samostalno zakonodavstvo u vrijeme bana Ivana Mažuranića, to jest, fondovi nastali radom Sudbenog stola u Zagrebu, kotarskih sudova u Donjoj Stubici, Dugom Selu, Jastrebarskom, Pisarovini, Samoboru, Svetome Ivanu Zelini, Velikoj Gorici i Zagrebu te fond nastao djelovanjem pisarnice zagrebačkog odvjetnika Adalberta Schauffa. (M.G.)