B.5. Pravosuđe od 1945. do 1990.

Skupinu B.5. čine fondovi okružnih narodnih sudova za grad Zagreb i za okrug Zagreb, fond Okružni sud u Zagrebu, fondovi kotarskih sudova za kotar Zagreb, za grad Zagreb, fondovi kotarskih narodnih sudova Pisarovina i Žumberak, fond nastao radom Općinskog suda u Zagrebu, zatim općinskih sudova I., II. i III. u Zagrebu, općinskih sudova Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor, Velika Gorica, Zelina te fond Osnovni sud udruženog rada u Zagrebu.

Poslije 2. svjetskog rata od 1945. do 1990. uspostavom novog državnog sustava te novog društveno–političkog uređenja uslijedile su temeljite promjene teritorijalnog ustroja, zakonodavstva i pravosuđa. Sudovi su se prema uređenju dijelili na redovne, vojne i privredne, a redovni na općinske, okružne, republičke, pokrajinske, vrhovne sudove republika te Vrhovni sud Jugoslavije. Za područje naše nadležnosti najviše je promjena bilo u gradu Zagrebu glede broja te mjesne nadležnosti. (M.G., B.M.)