B.3. Pravosuđe od 1918. do 1941.

Nakon 1. svjetskog rata, stvaranjem nove državne zajednice Kraljevine SHS/Jugoslavije, stvaratelji s područja naše nadležnosti nastavili su djelovati prema zakonima iz razdoblja Austro–Ugarske, a krajem dvadesetih i početkom tridesetih godina 20. stoljeća započela je reforma tijekom koje je došlo do manjih izmjena i dopuna.

Skupinu B.3. čine fondovi iz razdoblja od 1918. do 1941. nastali radom Sudbenog stola u Zagrebu (Okružnog suda), kotarskih (sreskih) sudova Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Pisarovina, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, radom kotarskih sudova I. i II. u Zagrebu, zatim fond Upravnog suda u Zagrebu, fondovi javnih bilježnika (Belaj Stjepan, Bošnjak Miroslav, Cuvaj Zlatko, Despot Dejan, Dimović Danilo, Elegović Ive, Florschutz Oton, Gagliardi Vjekoslav, Gaj Božidar, Gavrančić Oton, Gostiša Andrija, Juriša Ivan, Kalember Branko, Kostrenčić Ivan, Lisičar Matija, Mainkas Stjepan, Majcan Ivan, Mihaljinec Milan, Miškulin Mile, Prša Šime, Rendulić Juraj, Senečić Dragutin, Stojsavljević Danilo, Šenoa Zlatko, Šuperina Benjamin, Taler Nikola, Torbar Josip, Krajač Ivan) te fondovi nastali djelovanjem odvjetničkih pisarnica Kožul Marko i Scholl Žiga. (M.G., B.M.)