B.4. Pravosuđe od 1941. do 1945.

Skupinu B.4. čine fondovi iz razdoblja od 1941. do 1945. nastali radom Sudbenog stola u Zagrebu, kotarskih sudova Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Pisarovina, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, fondovi kotarskih sudova I. i II. u Zagrebu, fond Upravnog suda u Zagrebu te fondovi nastali djelovanjem odvjetničkih pisarnica (Brlić Ivan, Dečak Milan, Frangeš Nikola, Licht Aleksander, Mažuranić Želimir i Precca Nikola) i javnog bilježnika Leušić Đure. 

Tijekom 2. svjetskog rata uspostavom NDH, glede redovnih sudova nije došlo do značajnijih promjena, osim terminoloških i jezičnih. (M.G., B.M.)